Tarieven

De tarieven en de beschikbare uren voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Wanneer u een inkomen op minimumniveau heeft, zal er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor deze kosten. Voor een beschermingsbewind is per jaar 17 uur beschikbaar. Wanneer er problematische schulden zijn, komt daar 5 uur per jaar bij.

De vastgestelde tarievenlijst is ook te downloaden. Ook kunt u op deze pagina de regeling van beloning voor curatoren, bewindvoerders en mentoren downloaden.

Alle getoonde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Professioneel bewindvoerderJaarbeloningMaandUur
Standaard beloning (17 uur)€1.153,00€96.08€67,80
Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u)*€1.492,00€124,33€67,80
Aanvangswerkzaamheden€543,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden€407,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€339,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€508,00
Opmaken eindrekening & verantwoording€204,00
Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden*)JaarbeloningMaandUur
Beide standaard (60% van 17+17 uur)€1.384,00€115,33€67,80
Standaard + schulden (60% van 17+22 uur)*€1.587,00€132,25€67,80
Schulden + schulden (60% van 22+22 uur)*€1.790,00€149,17€67,80
Aanvangswerkzaamheden€651,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beiden bewinden€488,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van de bewinden€570,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€339,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€508,00
Opmaken eindrekening & verantwoording€245,00
 Jaarbeloning2-p huishouden*
Familiecurator of combinatie bewindvoerder + mentor€1.127,00€1.628,00
Familiebewindvoerder€626,00€751,00
Familiementor€626,00€1.127,00
Combi curator + bewindvoerder€1.252,00
Combi curator + mentor€1.628,00
Professioneel curator of combinatie bewindvoerder + mentor (voor 1 persoon)JaarbeloningMaandUur
Standaard beloning (90% van 17+17 uur)€2.076,00€173,00€67,80
Beloning in een curatele met problematische schulden (90% van 17+22 uur)*€2.380,00€198,33€67,80
Beloning in een curatele 18-23jr. jeugdhulp (90% van 17+22 uur)€2.380,00€198,33€67,80
Beloning in een curatele met problematische schulden 18-23jr. jeugdhulp€2.686,00€223,83€67,80
Aanvangswerkzaamheden€977,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden€855,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€339,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€508,00
Opmaken eindrekening & verantwoording€204,00
Professioneel mentorJaarbeloningMaandUur
Standaard beloning (17 uur)€1.152,00€96,08€67,80
Beloning in een mentorschap met psychische problemen 18-23 jaar (17u + 5u)*€1.492,00€124,33€67,80
Aanvangswerkzaamheden€543,00
Verhuizing€339,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€508,00
Professioneel curator (2-p huishouden*)JaarbeloningMaandUur
Beide standaard curatele€2.998,00€249,83€67,80
Standaard curatele + schulden curatele€3.168,00€264,00€67,80
Standaard curatele + curatele 18-23jr. + jeugdhulp€3.270,00€272,50€67,80
Standaard curatele + schulden curatele 18-23jr. jeugdhulp€3.439,00€286,58€67,80
Schulden curatele + schulden curatele€3.337,00€278,08€67,80
Schulden curatele + standaard curatele 18-23jr. + jeugdhulp€3.439,00€286,58€67,80
Schulden curatele + schulden curatele 18-23jr. + jeugdhulp€3.608,00€300,67€67,80
Curatele 18-23jr. jeugdhulp + curatele 18-23jr. + jeugdhulp€3.541,00€295,08€67,80
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp€3.710,00€309,17€67,80
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp€3.880,00€323,33€67,80
Aanvangswerkzaamheden€1.411,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf bij beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden€1.275,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf bij één van de beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden€1.343,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€339,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€508,00
Opmaken eindrekening & verantwoording€245,00
Professioneel mentor (2-p huishouden*)JaarbeloningMaandUur
Beide standaard mentorschap (90% van 17+17 uur)€2.076,00€173,00€67,80
Standaard + psychische problemen 18-23jr. (90% van 17+22 uur)€2.380,00€198,33€67,80
Psychische probl. 18-23jr. + psychische probl. 18-23jr. (90% van 22+22 uur)€2.686,00€223,83€67,80
Aanvangswerkzaamheden€977,00
Verhuizing€339,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€508,00
Combinatie professioneel curator/bewindvoerder (2-p huishouden*)JaarbeloningMaandUur
Standaard curatele + standaard bewind€2.306,00€192,17€67,80
Standaard curatele + schuldenbewind€2.510,00€209,17€67,80
Schulden curatele + standaard bewind€2.476,00€206,33€67,80
Schulden curatele + schuldenbewind€2.679,00€223,25€67,80
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard bewind€2.611,00€217,58€67,80
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + schulden bewind€2.815,00€234,58€67,80
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard bewind€2.781,00€231,75€67,80
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + schulden bewind€2.984,00€248,67€67,80
Aanvangswerkzaamheden€1.085,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan curatele bij beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden€936,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan curatele bij één van de beiden budgetbeheer heeft plaatsgevonden€1.018,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan bewind budgetbeheer heeft plaatsgevonden€1.004,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€339,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€508,00
Opmaken eindrekening & verantwoording€245,00
Combinatie professioneel curator/mentor (2-p huishouden*)JaarbeloningMaandUur
Standaard curatele + standaard mentorschap€2.998,00€249,83€67,80
Standaard curatele + mentorschap psychische problemen 18-23jr. €3.303,00€275,25€67,80
Schulden curatele + standaard mentorschap€3.303,00€275,25€67,80
Schulden curatele + mentorschap psychische problemen 18-23jr.€3.608,00€300,67€67,80
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + standaard mentorschap€3.270,00€272,50€67,80
Curatele 18-23jr. + jeugdhulp + mentorschap psychische problemen 18-23jr. €3.574,00€297,83€67,80
Schuldencuratele 18-23 jr. + jeugdhulp + standaard mentorschap€3.574,00€297,83€67,80
Schuldencuratele 18-23jr. + jeugdhulp + mentorschap psychische problemen 18-23jr. €3.880,00€323,33€67,80
Aanvangswerkzaamheden€1.411,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf aan curatele budgetbeheer heeft plaatsgevonden€1.289,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€339,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€508,00
Opmaken eindrekening & verantwoording€204,00

* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan €1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.

* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder, mentor of curator is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

** Tarieven dienen te worden afgerond op hele cijfers conform Art. 13 lid 4 regeling Beloning curatoren bewindvoerders en mentoren'

* Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant 2014 Nr. 32149.

* Voor meer informatie over de tariefswijziging per 1-1-2020, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant 2019 Nr. 53866.