Tarieven

De tarieven en de beschikbare uren voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Wanneer u een inkomen op minimumniveau heeft, zal er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor deze kosten. Voor een beschermingsbewind is per jaar 17 uur beschikbaar. Wanneer er problematische schulden zijn, komt daar 5 uur per jaar bij.

De vastgestelde tarievenlijst is ook te downloaden. Ook kunt u op deze pagina de regeling van beloning voor curatoren, bewindvoerders en mentoren downloaden.

Alle getoonde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Professioneel bewindvoerderJaarbeloningMaandUur
Standaard beloning (17 uur)€1.245,00€103,75€73,20
Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u)*€1.611,00€134,25€73,20
Aanvangswerkzaamheden€586,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden€439,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€366,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€549,00
Opmaken eindrekening & verantwoording€220,00
Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden*)JaarbeloningMaandUur
Beide standaard (60% van 17+17 uur)€1.493,00€124,42€73,20
Standaard + schulden (60% van 17+22 uur)*€1.713,00€142,75€73,20
Schulden + schulden (60% van 22+22 uur)*€1.932,00€161,00€73,20
Aanvangswerkzaamheden€703,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beiden bewinden€526,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van de bewinden€616,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€366,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€549,00
Opmaken eindrekening & verantwoording€264,00
Professioneel curator of combinatie bewindvoerder + mentor (voor 1 persoon)JaarbeloningMaandUur
Standaard beloning (90% van 17+17 uur)€2.241,00€186,75€73,20
Beloning in een curatele met problematische schulden (90% van 17+22 uur)*€2.568,00€214,00€73,20
Beloning in een curatele 18-23jr. jeugdhulp (90% van 17+22 uur)€2.568,00€214,00€73,20
Beloning in een curatele met problematische schulden 18-23jr. jeugdhulp€2.899,00€241,58€73,20
Aanvangswerkzaamheden€1.054,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden€923,00
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning€366,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)€549,00
Opmaken eindrekening & verantwoording€220,00
BudgetbeheerEenmaligMaand
Intake eenpersoonshuishouden€ 210
Intake (echt) paar€ 255
Eenpersoonshuishouden€ 55
(Echt) paar€ 70

* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan €1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.

* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de eerste dan wel de zestiende dag van de maand waarin de bewindvoerder, mentor of curator is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

** Tarieven dienen te worden afgerond op hele cijfers conform Art. 13 lid 4 regeling Beloning curatoren bewindvoerders en mentoren'

* Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant 2020 Nr. 54611.

* Voor meer informatie over de tariefswijziging per 1-1-2022, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant.